• Učenie rozvíja ducha, šport posilňuje telo!
  • Novinky

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

      V dňoch 21.11. - 25.11. 2022 sa žiaci 5. - 6. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v Mestskej plavárni v Čadci. Deťom sa veľmi páčilo. Viacerí sa naučili plávať a tí, čo už vedeli, si zdokonalili techniku.

      Popri plaveckom výcviku žiaci navštívili aj Vlastivedné a prírodovedné múzeum v Krásne nad Kysucou, kde spoznali históriou Kysúc, oboznámili sa s prvými obyvateľmi, remeslami a zamestnaniami, ktorými sa ľudia živili.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

      Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol života a životodarnej tekutiny — krvi. Svetovým dňom boja proti tejto zákernej chorobe sa stal 1. december. Vtedy si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili podporu tejto kampani a dali najavo svoj postoj k vážnemu problému.

    • Tematický deň s 9.A: Svetový deň pôdy
     • Tematický deň s 9.A: Svetový deň pôdy

      Dnes si žiaci 9.A pripravili pre žiakov našej školy tematický deň pri príležitosti Svetového dňa pôdy, ktorý pripadá na 5. december.

      Pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty. Najvzácnejšie bohatstvo ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi. V tomto roku je cieľom tohto dňa upozorniť na zdravie pôdy, heslom: Pôda, kde jedlo začína!

    • Čitateľské popoludnie
     • Čitateľské popoludnie

      Dňa 23.11. 2022 sa uskutočnilo popoludnie s knihou M. Jančovej Rozprávky starej matere, ktorú sme vybrali pri príležitosti predvianočného času.

      V rámci popoludnia sme sa s deťmi rozprávali o zvykoch v minulosti. Deti často sedávali na peciach a počúvali rozprávky starých mám. Príbehy sa rozprávali aj pri páračkách a pradení vlny.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 5. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje